Szkolenia OSP

Plan szkoleń OSP do przeprowadzenia w KP PSP w Słubicach w roku 2020:

 

1. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 29.08.2020 – 31.10.2020 r

2. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla strażaków ratowników OSP: 05.09.2020 r.

3. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: 10.10.2020 – 25.10.2020 r.

4. Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część teoretyczna): 15.11.2020 r.

Termin ćwiczenia w komorze dymowej w Świebodzinie dla członków OSP z terenu Powiatu Słubickiego – 16.02.2020 r., 13.09.2020 r.