Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Golice

W dniu 07 grudnia 2019 r. w Golicach miało miejsce uroczyste przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach. Przekazania dokonał Pan Wojciech Perczak – p.o. Wojewody Lubuskiego, któremu towarzyszyli: bryg. Janusz Drozda – Zastępca… Continue Reading Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Golice

Powiatowe ćwiczenia ratownicze „ARPACK 2019”

21 września br. na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach w zakładzie ARPACK odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze p.k. „ARPACK 2019”. Tematem ćwiczeń była „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w zakładzie produkującym opakowania… Continue Reading Powiatowe ćwiczenia ratownicze „ARPACK 2019”

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W dniach od 30 marca do 09 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Celem przeprowadzenia szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do: nabycia wiedzy i umiejętności przez członków… Continue Reading Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP