Szkolenia OSP

Plan szkoleń OSP do przeprowadzenia w KP PSP w Słubicach w roku 2018:

 

1. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP: 09.03.2018 – 18.03.2018

2. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: 16.11.2018 – 03.12.2018

3. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 11.05.2018 – 15.07.2018

4. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla strażaków ratowników OSP: 18.09.2018

5. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP: 20.10.2018 – 28.10.2018