Szkolenia OSP

Plan szkoleń OSP do przeprowadzenia w KP PSP w Słubicach w roku 2019:

 

1. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 30.03.2019 – 09.06.2019

2. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla strażaków ratowników OSP: 14.09.2019

3. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: 05.10.2019 – 20.10.2019

4. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP): 15.11.2019 – 30.11.2019

Termin ćwiczenia w komorze dymowej w Świebodzinie dla członków OSP z terenu Powiatu Słubickiego – 30.06.2019 r.