Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach 

ul. Konstytucji 3 – go Maja 79, 

69 – 100 Słubice

 

SEKRETARIAT:
tel. + 48 95 750 76 10
fax + 48 95 750 76 19
e-mail : komenda@straz.slubice.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
tel. + 48 95 733 83 18
fax + 48 95 720 89 90
e-mail : inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO:   
telefony alarmowe    998   112
tel. + 48 95 750 76 00
fax + 48 95 758 09 03
www.straz.slubice.pl
e-mail : skkp@straz.slubice.pl
 
KOMENDANT POWIATOWY
mł. bryg. mgr Wojciech ŚLIWIŃSKI
tel. +48 95 750 76 10
e-mail : w.sliwinski@straz.slubice.pl

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
OFICER PRASOWY
mł. bryg. mgr inż. Michał BOROWY
tel. +48 95 750 76 02
e-mail :  m.borowy@straz.slubice.pl

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA
Dowódca JRG
st. kpt. mgr inż. Paweł PRZYBYLSKI
tel. +48 095 750 76 20
e-mail : p.przybylski@straz.slubice.pl

Zastępca dowódcy JRG
kpt. mgr inż. Wiktor NIPARKO
tel. +48 095 750 76 20
e-mail : w.niparko@straz.slubice.pl

WYDZIAŁ OPERACYJNO, KONTROLNO – ROZPOZNAWCZY

mł. bryg. mgr Robert BAJAK
Naczelnik wydziału
tel. +48 95 750 76 12
e-mail :  
r.bajak@straz.slubice.pl

mł. kpt. Kamil WIECZOREK
Zastępca naczelnika wydziału 
tel. +48 95 750 76 06
e-mail : k.wieczorek@straz.slubice.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FINANSÓW 
Czesława Głaba
Główny Księgowy
tel. + 48 95 750 76 11
e-mail : cz.glaba@straz.slubice.pl

SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH
mł. asp. mgr Monika CHROBAK
Starszy inspektor
tel. + 48 95 750 76 14
e-mail : m.chrobak@straz.slubice.pl

Małgorzata SZEWIELIŃSKA
Starszy referent
tel. + 48 95 750 76 10
e-mail :  m.szewielinska@straz.slubice.pl

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

asp. mgr inż. Piotr GRUCHOT
Starszy inspektor sztabowy
tel. + 48 95 750 76 03
e-mail : p.gruchot@straz.slubice.pl

Stanisława DYBCIO
Starszy inspektor
tel. + 48 95 750 76 13
e-mail : s.dybcio@straz.slubice.pl