Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY
mł. bryg. mgr Wojciech ŚLIWIŃSKI
tel. +48 95 750 76 10
e-mail :  w.sliwinski@straz.slubice.pl

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
mł. bryg. mgr inż. Michał BOROWY
tel. +48 95 750 76 02
e-mail :   m.borowy@straz.slubice.pl