Jednostki OSP

Na terenie powiatu słubickiego działa 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączonych jest 7 z nich, tj.: OSP w Cybince, OSP w Górzycy, OSP w Golicach, OSP w Kowalowie, OSP w Ośnie Lubuskim, OSP w Rzepinie oraz OSP w Słubicach.