Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu 2020

Wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych

Zgłoszenie o zakończeniu budowy – Słubice

 

Dokumenty wprowadzające w użytkowanie nowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.

Zarządzenie nr 24/2015 Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2015

Wniosek o podłączenie abonenta

Wniosek operatora na świadczenie usług