Powiatowe ćwiczenia ratownicze „ARPACK 2019”

21 września br. na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach w zakładzie ARPACK odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze p.k. „ARPACK 2019”. Tematem ćwiczeń była „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w zakładzie produkującym opakowania… Continue Reading Powiatowe ćwiczenia ratownicze „ARPACK 2019”

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W dniach od 30 marca do 09 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Celem przeprowadzenia szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do: nabycia wiedzy i umiejętności przez członków… Continue Reading Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

W dniu 13 kwietnia br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła w Rzepinie warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego. Zajęcia w szczególności skierowane były do członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu słubickiego. W ramach warsztatów przygotowano zarówno zajęcia teoretyczne… Continue Reading Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

26 marca w siedzibie KP PSP w Słubicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół… Continue Reading Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

Spotkanie z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słubickiego

W dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się roczne spotkanie robocze z Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu słubickiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności operacyjnej… Continue Reading Spotkanie z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słubickiego

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W dniach od 17 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słubickiego. Kurs zorganizowany został wspólnie… Continue Reading Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego