Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W dniach od 30 marca do 09 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Celem przeprowadzenia szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do: nabycia wiedzy i umiejętności przez członków… Continue Reading Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

W dniu 13 kwietnia br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła w Rzepinie warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego. Zajęcia w szczególności skierowane były do członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu słubickiego. W ramach warsztatów przygotowano zarówno zajęcia teoretyczne… Continue Reading Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

26 marca w siedzibie KP PSP w Słubicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół… Continue Reading Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

Spotkanie z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słubickiego

W dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się roczne spotkanie robocze z Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu słubickiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności operacyjnej… Continue Reading Spotkanie z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słubickiego

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W dniach od 17 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słubickiego. Kurs zorganizowany został wspólnie… Continue Reading Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

17 października br. w Siennie odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”. Tematem ćwiczeń była „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w wyniku uszkodzenia gazociągu”. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na początek… Continue Reading Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

Warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego

30 czerwca br. odbyły się warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego podczas pożarów o znacznych rozmiarach. Zajęcia skierowane były zarówno do strażaków Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Słubickiego. Warsztaty składały się z dwóch… Continue Reading Warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego

Ćwiczenia na obszarach leśnych „Nowy Świat 2018”

16 czerwca na terenie Nadleśnictwa Cybinka odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na temat „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożaru na obszarach leśnych”. Ćwiczenia miały na celu: Doskonalenie organizowania i prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych, Sprawdzenie mobilności… Continue Reading Ćwiczenia na obszarach leśnych „Nowy Świat 2018”

Gminne ćwiczenia jednostek OSP „Cybinka 2018”

14 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Cybinka odbyły się ćwiczenia ratownicze jednostek straży pożarnych nt.: Organizacja działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku wypadku drogowego oraz w przypadku powstania pożaru na obszarach leśnych”. Celem ćwiczeń było: Doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji działań… Continue Reading Gminne ćwiczenia jednostek OSP „Cybinka 2018”