Spotkanie z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słubickiego

W dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się roczne spotkanie robocze z Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu słubickiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności operacyjnej… Continue Reading Spotkanie z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słubickiego

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W dniach od 17 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słubickiego. Kurs zorganizowany został wspólnie… Continue Reading Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

17 października br. w Siennie odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”. Tematem ćwiczeń była „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w wyniku uszkodzenia gazociągu”. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na początek… Continue Reading Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

Warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego

30 czerwca br. odbyły się warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego podczas pożarów o znacznych rozmiarach. Zajęcia skierowane były zarówno do strażaków Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Słubickiego. Warsztaty składały się z dwóch… Continue Reading Warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego

Ćwiczenia na obszarach leśnych „Nowy Świat 2018”

16 czerwca na terenie Nadleśnictwa Cybinka odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na temat „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożaru na obszarach leśnych”. Ćwiczenia miały na celu: Doskonalenie organizowania i prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych, Sprawdzenie mobilności… Continue Reading Ćwiczenia na obszarach leśnych „Nowy Świat 2018”

Gminne ćwiczenia jednostek OSP „Cybinka 2018”

14 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Cybinka odbyły się ćwiczenia ratownicze jednostek straży pożarnych nt.: Organizacja działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku wypadku drogowego oraz w przypadku powstania pożaru na obszarach leśnych”. Celem ćwiczeń było: Doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji działań… Continue Reading Gminne ćwiczenia jednostek OSP „Cybinka 2018”

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

6 kwietnia w siedzibie KP PSP w Słubicach odbyły się eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dwóch najlepszych uczestników z każdej z grup ma… Continue Reading Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

Warsztaty doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniu 24 marca br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła warsztaty doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia skierowane były do członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu słubickiego. W ramach warsztatów przygotowano zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne… Continue Reading Warsztaty doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 21 marca 2018 r. w Słubicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie rywalizowali uczniowie w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Wyniki eliminacji przedstawiły się następująco: I grupa wiekowa… Continue Reading Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

W terminie od 10 do 18 marca br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu słubickiego. Egzamin w dniu 18 marca z wynikiem pozytywnym złożyło 6 strażaków… Continue Reading Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP