Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi!

Nasz kolega – druh Michał z OSP Różanki potrzebuje naszej pomocy! Niedawno dowiedział się, że jest chory na ostrą formę białaczki limfoblastycznej i najprawdopodobniej aby żyć, będzie potrzebował przeszczepu szpiku kostnego!Być może gdzieś, wśród nas Michał ma swojego genetycznego bliźniaka!?… Continue Reading Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi!

Podpisanie porozumień w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Dom”

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach wspólnie z władzami samorządowymi z terenu powiatu słubickiego rozpoczęła kolejną edycję programu prewencyjnego pod hasłem „Bezpieczny Dom”. Porozumienie o wspólnych działaniach podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach – mł. bryg. Wojciecha Śliwińskiego oraz każdego… Continue Reading Podpisanie porozumień w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Dom”

Bezpieczny komin – obowiązki o których należy pamiętać !

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przypomina, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych… Continue Reading Bezpieczny komin – obowiązki o których należy pamiętać !

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W dniach od 17 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słubickiego. Kurs zorganizowany został wspólnie… Continue Reading Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

Spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu słubickiego – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W związku z nadejściem okresu zimowego i zwiększeniem się zagrożeń związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych, w dniu 29 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, odbyło się spotkanie z zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu… Continue Reading Spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu słubickiego – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic”

29 listopada br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic” na których swoje stoisko wystawiła także Komenda Powiatowa PSP w Słubicach. Targi skierowane były do młodzieży kończącej szkoły podstawowe, gimnazja… Continue Reading Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic”

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w… Continue Reading Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

17 października br. w Siennie odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”. Tematem ćwiczeń była „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w wyniku uszkodzenia gazociągu”. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na początek… Continue Reading Powiatowe ćwiczenia ratownicze „Gazociąg 2018”

Działania w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

14 października br. na terenie Parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach odbył się festyn rodzinny z okazji 30-lecia powstania parafii. Korzystając z okazji, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Słubicach przeprowadzili działania prewencyjne w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego… Continue Reading Działania w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. W okresie jesienno-zimowym,… Continue Reading Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!