Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

W dniu 13 kwietnia br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła w Rzepinie warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego. Zajęcia w szczególności skierowane były do członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu słubickiego. W ramach warsztatów przygotowano zarówno zajęcia teoretyczne… Continue Reading Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

26 marca w siedzibie KP PSP w Słubicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół… Continue Reading Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Słubicach

Podpisanie porozumień w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Dom”

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach wspólnie z władzami samorządowymi z terenu powiatu słubickiego rozpoczęła kolejną edycję programu prewencyjnego pod hasłem „Bezpieczny Dom”. Porozumienie o wspólnych działaniach podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach – mł. bryg. Wojciecha Śliwińskiego oraz każdego… Continue Reading Podpisanie porozumień w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Dom”

Bezpieczny komin – obowiązki o których należy pamiętać !

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przypomina, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych… Continue Reading Bezpieczny komin – obowiązki o których należy pamiętać !

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W dniach od 17 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słubickiego. Kurs zorganizowany został wspólnie… Continue Reading Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

Spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu słubickiego – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W związku z nadejściem okresu zimowego i zwiększeniem się zagrożeń związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych, w dniu 29 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, odbyło się spotkanie z zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu… Continue Reading Spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu słubickiego – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic”

29 listopada br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic” na których swoje stoisko wystawiła także Komenda Powiatowa PSP w Słubicach. Targi skierowane były do młodzieży kończącej szkoły podstawowe, gimnazja… Continue Reading Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic”