Działania strażaków związane z wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-Cov-2

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 strażacy realizują szereg działań związanych z ograniczaniem jego transmisji. Od 9 marca 2020 r. na Przejściu Granicznym w Świecku oraz od 12 marca na przejściu granicznym w Słubicach w stworzonych punktach kontroli sanitarnej funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej dokonują pomiaru temperatury ciała osób podróżujących. Ponadto strażacy zapewniają część zaplecza logistycznego niezbędnego do funkcjonowania tych punktów.

Dodatkowo strażacy wspierają działania samorządów i innych służb w zakresie m.in. wsparcia osób odbywających kwarantannę, prowadzenia akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców dotyczącej obowiązujących ograniczeń w zakresie przemieszczania się.