Interwencje w 2019 roku

Na terenie powiatu słubickiego w 2019 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały łącznie 877 razy do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym 320 razy do pożarów, 461 razy do miejscowych zagrożeń oraz 96 razy do alarmów fałszywych.