Przygotowanie do bezpiecznego sezonu wakacyjnego

Dbając o bezpieczeństwo w okresie wakacyjnym wypoczywających rodzin, a w szczególności dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadziła szereg przedsięwzięć mających na celu minimalizację ryzyka powstania niebezpiecznych zdarzeń oraz edukowanie w zakresie bezpiecznego postępowania i odpowiedniego reagowania w przypadku gdy dojdzie już do nieszczęśliwego przypadku. W ramach działań przeprowadzano m.in. pogadanki, zajęcia, pokazy ratownicze oraz ćwiczenia. Spotkania organizowane były w ramach dni otwartych strażnicy (przeprowadzono zajęcia dla wielu zorganizowanych grup szkolnych oraz przedszkolnych, a także dla osób odwiedzających Komendę indywidualnie), zajęcia w szkołach, podczas festynów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny. Ponadto zorganizowano nad Jez. Reczynek w Ośnie Lubuskim pokaz z zakresu ratownictwa wodnego, połączony z szkoleniem na temat wykorzystania podstawowego sprzętu do ratownictwa wodnego.

Mamy nadzieję że przeprowadzone działania przyczynią się do zwiększenia świadomości i jednocześnie życzymy wszystkim bezpiecznego spędzania wakacji.