Warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego

W dniu 13 kwietnia br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła w Rzepinie warsztaty doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego. Zajęcia w szczególności skierowane były do członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu słubickiego. W ramach warsztatów przygotowano zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne obejmujące swoim zakresem:

  • Doskonalenie organizowania i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania zdarzenia na szlakach komunikacyjnych.
  • Doskonalenie umiejętności organizacji wybranych elementów akcji ratownictwa technicznego na drogach – zabezpieczenie miejsca zdarzenia, stabilizacja pojazdu w różnych warunkach terenowych.
  • Doskonalenie techniki uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych.
  • Doskonalenie umiejętności operowania zestawami narzędzi pneumatycznych.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych z uszkodzonych pojazdów.
  • Doskonalenie umiejętności cięcia pilarkami do drewna – przerzynka drzewa leżącego, usuwanie złomów.
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizacji punktu medycznego.
  • Doskonalenie umiejętności związanych z zabezpieczeniem miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Organizacja łączności na terenie działań ratowniczych.

W przygotowanych zajęciach udział brało 8 zastępów PSP i OSP (JRG Słubice, OSP Cybinka, OSP Górzyca, OSP Golice, OSP Kowalów, OSP Ośno Lubuskie i OSP Rzepin) w których składzie łącznie było 34 druhen i druhów. Każdy zastęp brał udział w zajęciach przygotowanych na 6 różnych stanowiskach. Przedsięwzięcie miało na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego. Pozytywne oceny druhów dotyczące warsztatów oraz wysokie zaangażowanie potwierdziły, że forma przeprowadzenia szkolenia była odpowiednia i spełniła oczekiwania biorących w nim udział.