Interwencje w 2018 roku

Na terenie powiatu słubickiego w 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały łącznie 1139 razy do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym 536 razy do pożarów, 500 razy do miejscowych zagrożeń oraz 103 razy do alarmów fałszywych.