Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu powiatu słubickiego

W dniach od 17 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu słubickiego. Kurs zorganizowany został wspólnie przez tut. Komendę oraz Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.  Szkolenie przeprowadzone zostało na podstawie rocznego planu szkoleń Komendy Powiatowej i zaowocowało wzmocnieniem potencjału ratowników posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy ochotnicy, którzy ukończyli kurs otrzymali tytuł ratownika i w ramach działań ratowniczych własnych jednostek stanowić będą wsparcie dla jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Egzamin z wynikiem pozytywnym złożyło w dniu 3 grudnia br. 10 druhów z jednostek OSP z Rzepina, Białkowa, Smogór i Rąpic. Wzrost ilości wyszkolonych ratowników z pewnością przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa powiatu.