Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic”

29 listopada br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy pt.: „Edukacja, praca, kariera bez granic” na których swoje stoisko wystawiła także Komenda Powiatowa PSP w Słubicach.

Targi skierowane były do młodzieży kończącej szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz dla studentów i absolwentów szkół wyższych, a także dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy. Na stoisku KP PSP w Słubicach zapoznać się można było z możliwościami rozwoju i kariery w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Zainteresowanym zaprezentowano zasady naboru zarówno do służby przygotowawczej jak i kandydackiej – do szkół pożarniczych.
Spotkanie z młodzieżą było również okazją do promowania bezpiecznych zachowań w domu, w szczególności zachęcania do wyposażania mieszkań w autonomiczne czujki tlenku węgla i dymu zgodnie z założeniami kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”