Spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu słubickiego – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W związku z nadejściem okresu zimowego i zwiększeniem się zagrożeń związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych, w dniu 29 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, odbyło się spotkanie z zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu słubickiego.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” omówiono zagrożenia związane z czadem oraz rekomendowano stosowanie czujek dymu i tlenku węgla w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych budynków mieszkalnych. Zwrócono uwagę na problematykę usuwania zanieczyszczeń ze spalinowych i dymowych przewodów kominowych. Na zakończenie rozdano plakaty oraz ulotki promujące przedmiotową akcję.

W trakcie spotkania przypomniano i omówiono również obowiązki zarządców w zakresie przeglądów technicznych budynków oraz ochrony przeciwpożarowej, przedstawiono problematykę usuwania sopli, nawisów śnieżnych oraz śniegu z dachów budynków, jako obowiązku ciążącego na zarządcach.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Słubicach mł. bryg. Wojciech Śliwiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Jerzy Jaroszewicz, Komendant Straży Miejskiej w Słubicach Pan Wiesław Zackiewicz, Mistrz Kominiarski Pan Jarosław Dąbrowski oraz przedstawiciele Policji.