Warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego

30 czerwca br. odbyły się warsztaty doskonalące w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego podczas pożarów o znacznych rozmiarach. Zajęcia skierowane były zarówno do strażaków Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Słubickiego. Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej, która odbyła się w siedzibie KP PSP w Słubicach przeprowadzono wykład w zakresie:

  • idea zaopatrzenia wodnego,
  • przepływy, straty, rodzaje i składowe układów wężowych,
  • organizacja i budowa punktu czerpania wody,
  • organizacja i budowa bufora wodnego,
  • sposoby dostarczania i przesyłu wody,
  • sposoby optymalnego wykorzystania walorów sprzętu.

Część praktyczna przeprowadzona została na terenie leśnym Nadleśnictwa Rzepin i  zawierała następującą tematykę: ustawienie i lokalizacja punktu czerpania wody, optymalizacja poboru wody (wysilanie), sposoby i warianty zasilania zbiornika w punkcie czerpania wody, armatura i osprzęt zbiornika, organizacja pracy przy punkcie czerpania wody, obsługa punktu czerpania wody, szybkie tankowanie pojazdów, ustawienie i lokalizacja zbiornika przy pożarze, możliwości i warianty zasilania bufora wodnego, sposoby łączenia kilku zbiorników, organizacja pracy przy buforowaniu wody, sposoby szybkich zrzutów wody przy dowozie.

Przeprowadzenie powyższych zajęć miało na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności strażaków, a w szczególności optymalnego wykorzystania przenośnych zbiorników wodnych.