Ćwiczenia na obszarach leśnych „Nowy Świat 2018”

16 czerwca na terenie Nadleśnictwa Cybinka odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na temat Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożaru na obszarach leśnych. Ćwiczenia miały na celu:

 • Doskonalenie organizowania i prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych,
 • Sprawdzenie mobilności i gotowości bojowej Kompani Gaśniczej „Słubice” WOO,
 • Umiejętność zachowania się podczas pożaru obszarów leśnych,
 • Sprawdzenie prawidłowości postępowania Stanowiska Kierowania, alarmowanie sił ratowniczych i służb,
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w przypadku powstania pożaru na terenie leśnym,
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania pomiędzy służbami, jednostkami PSP, OSP oraz Nadleśnictwem Cybinka,
 • Sprawdzenie w praktyce „Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu dla Nadleśnictwa Cybinka”
 • Sprawdzenie organizacji łączności,
 • Organizacja zaopatrzenia wodnego,
 • Możliwości skutecznego dostarczania wody systemem przetłaczania,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją operacyjną w tym mapami.

W ćwiczeniach udział brały siły i środki kompanii gaśniczej „Słubice” WOO oraz pracownicy Nadleśnictwa Cybinka.