Gminne ćwiczenia jednostek OSP „Cybinka 2018”

14 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Cybinka odbyły się ćwiczenia ratownicze jednostek straży pożarnych nt.: Organizacja działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku wypadku drogowego oraz w przypadku powstania pożaru na obszarach leśnych”. Celem ćwiczeń było:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadku drogowego,
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywania dostępu do osób poszkodowanych, ewakuacji osób poszkodowanych z samochodów biorących udział w wypadku,
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w trakcie pożaru na obszarach leśnych,
  • Sprawdzenie mobilności i gotowości bojowej jednostek OSP,
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej a służbami Nadleśnictwa Cybinka,
  • Doskonalenie umiejętności organizacji łączności na terenie działań ratowniczo – gaśniczych,
  • Doskonalenie umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego poprzez system przepompowania wody.

W ćwiczeniach udział wzięło 8 zastępów ratowniczo-gaśniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pod nadzorem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Słubicach.