Dzieci z Zespołu Szkół w Kowalowie z wizytą w KP PSP Słubice

21 marca br. siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odwiedziła grupa dzieci z Zespołu Szkół w Kowalowie. W trakcie spotkania strażacy przeprowadzili wykład z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto zapoznano odwiedzających ze sprzętem będącym w posiadaniu strażaków oraz z zakresem zadań jakie realizują jednostki ochrony przeciwpożarowej. Spotkanie miało na celu w szczególności zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa oraz przybliżenie zawodu strażaka.