Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

W terminie od 10 do 18 marca br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu słubickiego. Egzamin w dniu 18 marca z wynikiem pozytywnym złożyło 6 strażaków z jednostek OSP w ksrg oraz 4 strażaków z jednostek OSP spoza ksrg. Szkolenie miało na celu przygotowanie druhów do realizacji zadań podczas prowadzenia działań ratowniczych w szczególności zakresie wypadków komunikacyjnych.