Interwencje w 2017 roku

Na terenie powiatu słubickiego w 2017 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały łącznie 1025 razy do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym 306 razy do pożarów, 635 razy do miejscowych zagrożeń oraz 84 razy do alarmów fałszywych.