Prezentacja zawodu strażak w MCK Słubice

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach w dniu 07.02.2018 r. wzięła udział w cyklicznym przedsięwzięciu zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach dotyczącym spotkania z zawodem.

Na spotkanie została zaproszona młodzież z klas maturalnych z terenu powiatu słubickiego, która mogła zapoznać się z zawodami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną. Swoje prezentacje przedstawili kolejno funkcjonariusze: KP PSP w Słubicach, PSG w Świecku, KPP w Słubicach, Izby Celno Skarbowej w Rzepinie oraz WKU w Gorzowie Wlkp. Każdy z przedstawicieli zaprezentował charakter swojej służby – pracy oraz zasady rekrutacji do danych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie zostały przedstawione ścieżki edukacji i kariery w poszczególnych farmacjach mundurowych.  Po wystąpieniu wszystkich gości młodzież miała okazję zadać pytania, które najbardziej ją zaciekawiły i nurtowały.

Sporządziła: st. sekc. Monika Chrobak